104/1987

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1987

Maa- ja metsätalousministeriön päätös isonrysän käytöstä eräissä vesissä Inarin kunnan alueella

Maa- ja metsätalousministeriö on 28 päivänä syyskuuta 1951 annetun kalastuslain (503/51) 51§:n nojalla päättänyt:

1 §

Inarin kunnassa sijaitsevilla Paatsjoen ja Näätämöjoen vesistöalueilla saa kalastusoikeuden haltijan luvalla ja määräämillä ehdoilla käyttää kalastuslain 27§:n säännöksistä poiketen isoarysää ja muuta mainitussa pykälässä tarkoitettua pyydystä. Tähän päätökseen perustuvaa kalastusta harjoitettaessa on muilta osin noudatettava kalastuslakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1987 ja on voimassa vuoden 1991 loppuun.

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1987

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo Yläjärvi

Vanhempi hallitussihteeri
Raimo Ruokonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.