94/1987

Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1987

Liikenneministeriön päätös satamalainojen yleisistä ehdoista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on muuttanut satamalainojen yleisistä ehdoista 25 päivänä tammikuuta 1978 annetun liikenneministeriön päätöksen (99/78) 1§:n 1 momentin, 2§:n, 4§:n 1 ja 4 momentin, 5§:n 2 momentin, 6§:n 2 momentin ja 8§:n näin kuuluviksi:

1 §

Kauppa- ja teollisuussatamien rakentamiseen luottolaitos voi myöntää varoistaan sellaisia lainoja, joiden osalta valtio maksaa luottolaitokselle korkohyvitystä.


2 §

Lainan hyväksyy satamalainaksi ja korkohyvityksen maksaa luottolaitokselle tie- ja vesirakennushallitus.

Satamalainan hyväksymisessä on kiinnitettävä huomiota hankkeen satamapoliittiseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen kannattavuuteen sekä sataman omistajan taloudelliseen kantokykyyn.

4 §

Hakemus lainan hyväksymisestä satamalainaksi on tie- ja vesirakennushallitukselle osoitettuna tehtävä kirjallisesti ja toimitettava asianomaiselle tie- ja vesirakennuspiirille tie- ja vesirakennushallituksen asettamassa määräajassa.


Hakija on lisäksi velvollinen esittämään muita selvityksiä, jotka tie- ja vesirakennushallitus taikka luottolaitos katsoo tarpeellisiksi hakemuksen ratkaisemista tai lainan käytön valvontaa varten.

5 §

Korosta, jonka luottolaitos satamalainoista perii, satamalainan saajalta perittävästä korosta ja valtion varoista maksettavasta korkohyvityksestä on säädetty luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 3, 4 ja 6 §:ssä sekä luottolaitosten varoista myönnettävien eräiden korkotukilainojen koroista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (372/86).

6 §

Hakemus lainan nostamiseksi on toimitettava asianomaiselle tie- ja vesirakennuspiirille ja siihen on tarvittaessa liitettävä työvoimaviranomaisen todistus työllisyysehtojen noudattamisesta. Piiri toimittaa hakemuksen omine lausuntoineen luottolaitokselle.

8 §

Luottolaitos päättää satamalainan vakuuksista ja määrää muut tarpeelliset lainaehdot, jotka eivät sisälly luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annettuun lakiin, luottolaitosten varoista myönnettävien eräiden korkotukilainojen koroista annettuun valtioneuvoston päätökseen, tähän päätökseen eikä 2§:n 1 momentissa tarkoitettuun tie- ja vesirakennushallituksen päätökseen lainan hyväksymisestä satamalainaksi.


Tämä päätös tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 1987.

Päätöstä sovelletaan myös ennen vuotta 1987 tehtyihin hakemuksiin, jos ne koskevat vuodelta 1987 myönnettävää korkohyvitystä.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1987

Liikenneministeri
Matti Luttinen

Vanhempi hallitussihteeri
Pauli Konttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.