66/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1987

Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 9 ja 12§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 2 päivänä joulukuuta 1983 annetun asetuksen (888/83) 9§:n 2 ja 3 kohta sekä 12§ näin kuuluviksi:

9 §

Kelpoisuutena lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/73) tarkoitetun lasten päivähoidon virkoihin vaaditaan:


2) päiväkodin hoito- ja kasvatustehtävissä toimivalta henkilöltä lastentarhanopettajan tai sosiaalikasvattajan tutkinto taikka päivähoitajan tai lastenhoitajan koulutus tai muu vastaava sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä koulutus; sekä

3) päiväkodin oppivelvollisuusikäisille tarkoitetun lapsiryhmän hoito- ja kasvatustehtävissä toimivalta henkilöltä sekä leikkitoiminnan ohjaajalta 2 kohdassa tarkoitettu kelpoisuus tai muu tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä koulutus.

12 §

Kelpoisuutena päihdehuoltolaissa (41/86) tarkoitetun päihdehuollon virkoihin vaaditaan:

1) päihdehuollon kuntouttavaa laitoshoitoa ja polikliinista päihdehuoltoa järjestävän toimintayksikön johtajalta 2§:n 1 momentissa tarkoitettu sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä tehtävän edellyttämä perehtyneisyys;

2) asumis- tai muuta sosiaalipalvelua järjestävän toimintayksikön johtajalta 2§:n 1 momentissa tarkoitettu sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai muu tehtävään soveltuva tutkinto sekä tehtävän edellyttämä perehtyneisyys; sekä

3) hoitotehtävässä toimivalta henkilöltä tehtävään soveltuva koulutus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1987.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.