13/1987

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1987

Laki vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun lain 20§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun lain (82/82) 20§:n 2 momentti näin kuuluvaksi:

20 §

Edellä 1 momentissa mainittujen säännösten soveltaminen lakkaa ennen siinä tarkoitetun määräajan päättymistä viidennen lainavuoden jälkeen, milloin omaksilunastamislaina on kokonaisuudessaan maksettu takaisin ja valtiolle on lisäksi maksettu kultakin, enintään kuitenkin 7 lainavuodelta 5 prosenttia lainan alkuperäisestä pääomasta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1987. Sitä sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun lain nojalla myönnettyihin lainoihin sekä asuntotuotantolain (247/66) nojalla asunnon hallintaan oikeuttavien osakkeiden omaksilunastamista varten myönnettyihin lainoihin.

Hallituksen esitys 196/86
Toisen lakivaliok. miet. 9/86
Suuren valiok. miet. 229/86

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.