12/1987

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1987

Laki asuntojen perusparantamisesta annetun lain 22§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asuntojen perusparantamisesta 19 päivänä tammikuuta 1979 annetun lain 22§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 11 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (846/81), näin kuuluvaksi:

22 §

Mitä 14-21§:ssä on säädetty, on sovellettava jollei 2 momentista muuta johdu, mainituissa säännöksissä tarkoitettuun omaisuuteen 3 momentissa tarkoitetun merkinnän tekemisestä lukien sen ajan, joksi pitkäaikainen perusparannuslaina on myönnetty tai joksi sen laina-aikaa on pidennetty. Mainittujen säännösten soveltaminen lakkaa ennen edellä tarkoitetun määräajan päättymistä milloin pitkäaikainen perusparannuslaina on kokonaisuudessaan maksettu takaisin ja valtiolle on lisäksi maksettu kultakin, enintään kuitenkin 7 lainavuodelta 5 prosenttia lainan alkuperäisestä pääomasta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1987. Sitä sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa asuntojen perusparantamisesta annetun lain nojalla myönnettyihin lainoihin.

Hallituksen esitys 196/86
Toisen lakivaliok. miet. 9/86
Suuren valiok. miet. 226/86

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.