1037/1986

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1986

Laki sairausvakuutuslain 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain 21 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (32/85), näin kuuluvaksi:

21 §

Vakuutetulla, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on asunut Suomessa vähintään 180 päivää välittömästi ennen laskettua synnytysaikaa, on oikeus saada äitiys- ja vanhempainrahaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Hallituksen esitys 211/86
Sosiaalivaliok. miet. 31/86
Suuren valiok. miet. 200/86

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.