981/1986

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1986

Laki sairausvakuutuslain 23 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain 23 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 13 päivänä kesäkuuta 1986 annetussa laissa (458/86), näin kuuluvaksi:

23 §

Äitiysrahaa suoritetaan lapsen äidille yhteensä 105 arkipäivältä. Oikeus äitiysrahaan alkaa 30 arkipäivää välittömästi ennen laskettua synnytysaikaa. Jos raskaus on päättynyt aikaisemmin kuin 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa, oikeus äitiysrahaan alkaa raskauden päättymisestä lukien.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987 ja sitä sovelletaan vakuutettuun, jonka oikeus äitiysrahaan alkaa sanotun päivän jälkeen.

Hallituksen esitys 179/86
Sosiaalivaliok. miet. 21/86
Suuren valiok. miet. 157/86

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.