963/1986

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1986

Laki leimaverolain 16 ja 55 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 16 ja 55 §,

sellaisina kuin ne ovat, 16 § 3 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (874/82) ja 55 § 28 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (979/84), näin kuuluviksi:

16 §

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja on lainhuutoa haettaessa varustettava veron määrää vastaavilla leimamerkeillä.

Vero on:

4 prosenttia, kun omaisuuden arvo on enintään 70 000 markkaa;

5 prosenttia, kun omaisuuden arvo on yli 70 000 markkaa, mutta ei yli 200 000 markkaa; ja

6 prosenttia, kun omaisuuden arvo on yli 200 000 markkaa.

55 §

Arvopapereita myytäessä tai vaihdettaessa on leimaveroa suoritettava:

1) kun myynti tapahtuu arvopaperipörssin välityksellä, 1 prosentti kauppahinnasta; ja

2) kun luovutus tapahtuu ilman arvopaperipörssin välitystä, 1,6 prosenttia kauppahinnasta tai vaihtoarvosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987. Lain 55 §:ää sovelletaan niihin arvopapereiden myynteihin, jotka tapahtuvat lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys 121/86
Valtiovarainvaliok. miet. 71/86
Suuren valiok. miet. 153/86

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Esko Ollila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.