921/1986

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1986

Laki Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta 1 päivänä huhtikuuta 1960 annetun lain 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (34/84), näin kuuluvaksi:

1 §

Eduskunta valitsee jokaisilla varsinaisilla valtiopäivillä seitsemän päivän kuluessa niiden avaamisesta keskuudestaan Pohjoismaiden neuvostoon kahdeksantoista jäsentä ja vastaavan määrän varajäseniä. Vaalin toimittaa eduskunta, jos se on vaalista yksimielinen. Jollei eduskunta voi sopia valittavista, toimittavat vaalin valitsijamiehet. Jos valitsijamiehet eivät ole vaalista yksimieliset, on vaali toimitettava suhteellisen vaalitavan mukaan.Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Hallituksen esitys 131/86
Ulkoasiainvaliok. miet. 18/86
Suuren valiok. miet. 116/86

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.