902/1986

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1986

Laki maatalouden investointivarauslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun maatalouden investointivarauslain (1103/82) 1 §, 2 §:n 1 momentti ja 12 § näin kuuluviksi:

1 §

Maatalouden investointivarauksesta, jonka maatilataloutta harjoittava verovelvollinen voi verovuosilta 1983-1991 veroilmoituksessaan tehdä, säädetään tässä laissa.

2 §

Investointivarauksen suuruus on enintään 30 prosenttia maatalouden puhtaasta tulosta ennen investointivarauksen vähentämistä, ei kuitenkaan enemmän kuin 40 000 markkaa. Investointivarauksen määrää laskettaessa jätetään täysien tuhansien markkojen ylimenevä osa lukuun ottamatta. Jos maatilatalouden tuloverolain (543/67) 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettujen vähennyskelpoisten hankinta- ja perusparannusmenojen poistot on tehty saman lain 8 §:n 4 momentin, 9 §:n 2 momentin ja 10 §:n 3 momentin mukaan laskettua enimmäismäärää pienempinä, on erotus vähennettävä maatalouden puhtaasta tulosta laskettaessa investointivarauksen sallittua määrää. Investointivarausta ei saa tehdä, jos sen enimmäismäärä olisi pienempi kuin 10 000 markkaa, eikä muutoinkaan 10 000 markkaa pienempänä.


12 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983. Lakia sovelletaan verovuosilta 1983-1995 toimitettavissa verotuksissa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1987 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 117/86
Valtiovarainvaliok. miet. 57/86
Suuren valiok. miet. 125/86

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Esko Ollila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.