859/1986

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1986

Asetus työntekijäin eläkeasetuksen 8 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun työntekijäin eläkeasetuksen 8 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 15 päivänä marraskuuta 1985 annetussa asetuksessa (871/85), näin kuuluvaksi:

8 §

Oikeus vastaiseen eläkkeeseen sellaisen työsuhteen perusteella, jonka päättyessä työntekijällä tai hänen omaisellaan ei ole välittömästi oikeutta eläkkeen saamiseen tai jonka päättyessä työntekijä ei välittömästi siirry työntekijäin eläkelain 4 §:n 2 momentin mukaisesti varhennetulle vanhuuseläkkeelle, toteutetaan muodostamalla tätä etuutta vastaava vapaakirja. Samoin oikeus vastaiseen eläkkeeseen sellaisen työsuhteen perusteella, joka päättyy osa-aikaeläkkeelle siirtymisen johdosta, toteutetaan muodostamalla tätä etuutta vastaava vapaakirja.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.