768/1986

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1986

Laki työtuomioistuimesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään työtuomioistuimesta 31 päivänä heinäkuuta 1974 annetun lain 13 §:ään, sellaisena kuin se on 23 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (244/79), uusi näin kuuluva 6 momentti:

13 §

Valtion virkaehtosopimuslain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettua tarkentavaa virkaehtosopimusta koskevassa asiassa valtion puolesta panee kanteen vireille ja vastaa kanteeseen sanotun pykälän 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettu valtion neuvotteluviranomainen tai sen määräyksestä momentin 2 kohdassa tarkoitettu hallinnonalan neuvotteluviranomainen. Valtiota vastaan vireille pantu kanne osoitetaan valtion neuvotteluviranomaiselle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 239/84
Toisen lakivaliok. miet. 3/86
Suuren valiok. miet. 50/86

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.