702/1986

Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 1986

Asetus jakoasetuksen 212 ja 219 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1952 annetun jakoasetuksen (407/52) 212 §:n 1 ja 2 momentti sekä 219 §,

sellaisina kuin niistä ovat 212 §:n 1 momentti 19 päivänä toukokuuta 1972 annetussa asetuksessa (399/72), 212 §:n 2 momentti 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa asetuksessa (535/75) ja 219 § 13 päivänä heinäkuuta 1984 annetussa asetuksessa (552/84), näin kuuluviksi:

212 §

Milloin valtion tarvetta varten suoritetusta toimituksesta tai tehtävästä on perittävä maanmittausmaksu, on maanmittaustoimiston etukäteen maksamat jakolain 263 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimituskustannukset perittävä takaisin maksuvelvolliselta valtion viranomaiselta. Jos jakolain 263 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimituskustannukset on suoritettava valtion lopullisena menona ja toimituksesta ei ole perittävä maanmittausmaksua, maanmittaustoimiston on maksettava edellä sanotut kustannukset tarkoitusta varten osoitetuista varoista.

Maanmittaushallitus vahvistaa jakolain 277 §:n 1 momentissa tarkoitettujen mittamiesten käyttämisestä valtiolle aiheutuvien, asianosaisilta perittävien kustannusten määräämisperusteet. Tällöin on otettava huomioon sanottujen mittamiesten palkka- ja matkakustannukset sekä muut valtiolle aiheutuvat kustannukset keskimääräisinä. Maanmittauskonttorin on huolehdittava siitä, että etukäteen valtion varoista suoritetut tässä ja 1 momentissa tarkoitetut kustannukset peritään maksuvelvollisilta.


219 §

Valtion omistaman kiinteistön suoritettavaksi määrätyt jakolain 263 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimituskustannukset samoin kuin tilikorvauksen maksaa se viranomainen, jonka hallinnassa kiinteistö on. Samalle viranomaiselle suoritetaan vastaavasti kiinteistölle tuleva tilikorvaus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987 ja sitä sovelletaan maanmittaustoimituksiin ja tehtäviin, jotka tulevat vireille asetuksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo Yläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.