681/1986

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1986

Asetus rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan 18 päivänä maaliskuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkeasetuksen (271/77) 1, 5 ja 6 §,

sellaisena kuin niistä on 1 § 3 päivänä joulukuuta 1982 annetussa asetuksessa (889/82), näin kuuluviksi:

1 §

Rintamasotilaseläkehakemuksessa on selvitettävä hakijan ja hänen puolisonsa ansio- ja muut tulot sekä omaisuus. Rintamasotilaseläkkeen saajan on ilmoitettava kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon omassa tai puolisonsa taloudellisessa asemassa tapahtuneesta muutoksesta. Muutoin rintamasotilaseläkkeen, rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän hakemisesta, hakijan velvollisuudesta antaa hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia tietoja sekä eläkkeensaajan ilmoitusvelvollisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen (594/56) 5 luvussa on säädetty. Rintamasotilaseläkettä, rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää koskevan hakemuksen vastaanottamisesta ja virkatodistuksen hankkimisvelvollisuudesta on vastaavasti voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 68 ja 69 §:ssä on säädetty.

5 §

Rintamasotilaseläkkeen maksamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 6 luvussa on kansaneläkkeen maksamisesta säädetty. Rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä maksetaan kansaneläkkeen yhteydessä.

6 §

Kansaneläkelaitoksen velvollisuudesta ilmoittaa rintamasotilaseläkkeistä, rintamalisistä ja ylimääräisistä rintamalisistä sekä antaa tietoja muun lainsäädännön perusteella annettavan edun vahvistamista tai suorittamista varten sekä salassapitovelvollisuudesta on vastaavasti voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 71 ja 72 §:ssä on säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1986.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.