602/1986

Annettu Naantalissa 8 päivänä elokuuta 1986

Laki sotilasvammalain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/48) 30 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 9 päivänä toukokuuta 1975 annetulla lailla (304/75), uusi näin kuuluva 4 momentti:

30 §

Jos korvauksen saaja on väliaikaisesti saanut kansanläkelaitoksen maksamaa eläkettä kansaneläkelain 45 §:n 2 momentin mukaan samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään valituksen johdosta elinkorkoa tai huoltoeläkettä takautuvasti, tapaturmaviraston on suoritettava takautuvasti maksettava elinkorko tai huoltoeläke kansaneläkelaitokselle siltä osin kuin se vastaa kansaneläkelaitoksen samalta ajalta liikaa maksaman eläkkeen määrää. Elinkorko tai huoltoeläke maksetaan kansaneläkelaitokselle vain sillä edellytyksellä, että kansaneläkelain 45 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehty tapaturmavirastolle vähintään kaksi viikkoa ennen eläkkeen maksupäivää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1986.

Hallituksen esitys 67/86
Sosiaalivaliok. miet. 12/86
Suuren valiok. miet. 77/86

Naantalissa 8 päivänä elokuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.