569/1986

Annettu Naantalissa 25 päivänä heinäkuuta 1986

Asetus palo- ja pelastustoimesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä lisätään palo- ja pelastustoimesta 31 päivänä joulukuuta 1975 annettuun asetukseen (1089/75) uusi näin kuuluva 5 a luku:

5 a luku

Kelpoisuusehdot

27 a §

Päätoimiselta päällystöltä vaaditaan pelastushallinnon koulutuskeskuksessa suoritettu:

1) päällystötutkinto;

2) palomestarin tutkinto; tai

3) enintään 15 000 asukkaan kunnassa alempi päällystötutkinto, maalaiskuntien palopäällystökurssi taikka ennen vuotta 1986 suoritettu paloesimiehen tutkinto.

Yksinomaan palonehkäisytehtävissä toimivaksi palotarkastajaksi on kelpoinen yli 15 000 asukkaan kunnassa sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty, henkilö, joka on suorittanut teknillisessä oppilaitoksessa rakennustekniikan alan opistoasteen teknikon tutkinnon ja lisäksi alemman päällystötutkinnon tai ennen vuotta 1986 paloesimiehen tutkinnon.

27 b §

Päätoimiselta alipäällystöltä vaaditaan pelastushallinnon koulutuskeskuksessa suoritettu paloesimiehen tutkinto.

Päätoimiselta palomieheltä vaaditaan pelastushallinnon koulutuskeskuksessa tai muussa sisäasiainministeriön hyväksymässä palo- ja pelastustoimen koulutuslaitoksessa suoritettu palomiehen tutkinto.

Piirinuohoojalta tai nuohousesimieheltä vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto.

27 c §

Aluehälytyskeskuksen hälytysmestarilta vaaditaan:

1) päällystötutkinto;

2) palomestarin tutkinto; tai

3) alempi päällystötutkinto tai ennen vuotta 1986 suoritettu paloesimiehen tutkinto sekä lisäksi soveltuva teknillisen alan opistoasteen teknikon tutkinto.

Aluehälytyskeskuksen hälytyspäivystäjältä vaaditaan pelastushallinnon koulutuskeskuksessa suoritettu hälytyspäivystäjän kurssi tai tutkinto.

27 d §

Kelpoisuusehdoista 27 a-27 c §:ssä annettujen säännösten estämättä katsotaan henkilö, joka on ennen 1 päivää syyskuuta 1986 valittu palo- ja pelastustoimen virkaan tai tehtävään, edelleen kelpoiseksi vastaavan viranhaltijaryhmän virkoihin tai tehtaviin.

Pelastushallinnon koulutuskeskuksessa suoritettuun tutkintoon rinnastetaan valtion palo-opistossa tai valtion palokoulussa suoritettu vastaava tutkinto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1986.

Edellä 27 b §:n 2 momentissa ja 27 c §:ssä säädettyjä palomiehen ja hälytyspäivystäjän kelpoisuusehtoja noudatetaan vuoden 1988 alusta. Tämän asetuksen säännösten estämättä katsotaan henkilö, joka on ennen sanottua ajankohtaa valittu palomieheksi tai hälytyspäivystäjäksi, taikka joka on aiemmin hoitanut kyseessä olevaa virkaa tai tehtävää yhdessä tai useammassa erässä vähintään kaksi vuotta, edelleen kelpoiseksi vastaavaan virkaan tai tehtävään.

Naantalissa 25 päivänä heinäkuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Kaisa Raatikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.