473/1986

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1986

Laki lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain 22 ja 41 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan lapsen elatuksen turvaamisesta 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (122/77) 22 §:n 3 momentti sekä

muutetaan 41 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi:

41 §

Milloin elatusvelvollinen jättää antamatta sosiaalilautakunnalle sen asettamassa määräajassa 22 §:n 2 momentissa tarkoitetun selvityksen eikä sen antamatta jättäminen ole johtunut elatusvelvollisesta riippumattomista syistä, hänet on tuomittava, jollei teko ole 1 momentin mukaan rangaistava, elatusturvarikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Hallituksen esitys 234/85
Toisen lakivaliok. miet. 1/86
Suuren valiok. miet. 34/86

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.