425/1986

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1986

Laki työriitojen sovittelusta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työriitojen sovittelusta 27 päivänä heinäkuuta 1962 annetun lain 16 §, sellaisena kuin se on 23 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (245/79), sekä siirretään mainittu pykälä samalla 4 lukuun seuraavasti:

4 luku

Erinäisiä säännöksiä

16 §

Tätä lakia ei sovelleta sellaiseen työehto-, virkaehto- tai toimiehtosopimusta koskevaan riita-asiaan, joka kuuluu työtuomioistuimen käsiteltäviin tai joka sopimuksen mukaan on välimiesten ratkaistava. Sovittelijan on saatuaan selvityksen riidan sanotunlaisesta luonteesta ilmoitettava tästä riitapuolille.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1986.

Hallituksen esitys 248/85
Sosiaalivaliok. miet. 6/86
Suuren valiok. miet. 43/86

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.