406/1986

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1986

Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan markkinatuomioistuimesta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain 6 a §, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1062/78), näin kuuluvaksi:

6 a §

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain nojalla käsiteltävä asia tulee markkinatuomioistuimessa vireille hakemuksella. Hakemuksen voi tehdä:

1) elinkeinonharjoittaja, johon sanotun lain 1-3 §:ssä tarkoitettu menettely kohdistuu tai jonka toimintaa se saattaa vahingoittaa taikka jonka liikesalaisuuksia, teknisiä esikuvia tai teknisiä ohjeita toinen elinkeinonharjoittaja on vastoin sanotun lain 4 §:n säännöksiä käyttänyt tai ilmaissut; tahi

2) elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi toimiva rekisteröity yhdistys.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1986.

Hallituksen esitys 9/86
Talousvaliok. miet. 2/86
Suuren valiok. miet. 23/86

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Jermu Laine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.