360/1986

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1986

Laki Suomen Pankin ohjesäännön 23 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun Suomen Pankin ohjesäännön 23 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1938 annetussa laissa (440/38), näin kuuluvaksi:

23 §

Pankin viranhaltija on velvollinen eroamaan virastaan täytettyään kuusikymmentäseitsemän vuotta. Pankin toimenhaltija on velvollinen eroamaan toimestaan täytettyään kuusikymmentäviisi vuotta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1986. Sitä sovelletaan pankin naispuoliseen viran- tai toimenhaltijaan, jonka palvelussuhde Suomen Pankkiin on alkanut 3 päivänä toukokuuta 1977 tai sen jälkeen ja pankin miespuoliseen toimenhaltijaan, jonka palvelussuhde Suomen Pankkiin on alkanut lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Muihin naispuolisiin viran- tai toimenhaltijoihin sekä miespuolisiin toimenhaltijoihin sovelletaan Suomen Pankin ohjesäännön 23 §:n 4 momenttia sellaisena kuin se on tämän lain voimaan tullessa.

Hallituksen esitys 103/85
Pankkivaliok. miet. 1/86
Suuren valiok. miet. 33/86

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.