193/1986

Annettu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1986

Asetus valtion eläkeasetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 9 päivänä joulukuuta 1966 annetun valtion eläkeasetuksen (611/66) 5 §:n 1 momentin 12 kohta sekä

lisätään 5 §:n 1 momenttiin uusi 13 kohta, jolloin nykyinen 13-21 kohta siirtyvät 14-22 kohdaksi, seuraavasti:

5 §

Erityisenä eläkeikänä on edunsaajalla, joka on valtion palveluksessa


rehtorina, apulaisrehtorina, oppilaskodinjohtajana tai opettajana kuulovammaisten tai näkövammaisten koulussa 58 vuotta
johtajana, asuntolanjohtajana tai opettajana kuulovammaisten ammattikoulussa 58 vuotta


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1986.

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Esko Ollila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.