23/1986

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1986

Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain 3 §:n 1 momentin 8 ja 13 kohta, sellaisina kuin ne ovat 7 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (1/83), näin kuuluviksi:

3 §

Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsittelee:


8) maa- ja metsätalousministeriö asiat, jotka koskevat maataloutta, metsätaloutta, maanmittausta, asutustoimintaa, eläinlääkintää, kalastusta ja metsästystä sekä vesivarojen käyttöä, tulvasuojelua ja maankuivatusta samoin kuin yleisten vesialueiden hallintaa ja hoitoa;


13) ympäristöministeriö asiat, jotka koskevat ympäristön- ja luonnonsuojelua, vesien käytön, hoidon ja suojelun kokonaissuunnittelua sekä muuta vesi- ja ympäristöhallintoa, ulkoilua ja muuta luonnon virkistyskäyttöä, kaavoitus- ja rakennustointa sekä asuntotointa, sikäli kuin edellä mainitut asiat eivät kuulu muulle ministeriölle; sekäTämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1986.

Hallituksen esitys 184/85
Laki- ja talousvaliok. miet. 13/85
Suuren valiok. miet. 210/85

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Pääministeri
Kalevi Sorsa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.