8/1986

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1986

Laki eräiden sopimuspalkkaisten virkojen täyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräiden sopimuspalkkaisten virkojen täyttämisestä 27 päivänä tammikuuta 1971 annetun lain 2 §, sellaisena kuin se on 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (8/85), näin kuuluvaksi:

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuja virkoja ovat, sen lisäksi mitä muissa laeissa on säädetty, seuraavat virat:

ulkoasiainministeriön sopimuspalkkainen lainsäädäntöneuvoksen virka;

oikeusministeriön lainvalmisteluosaston apulaisosastopäällikön, lainsäädäntöjohtajana ja lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkaiset virat;

puolustusministeriön pääsihteerin ja yleissihteerin sopimuspalkkaiset virat;

valtiovarainministeriön valtiosihteerin, alivaltiosihteerin ja lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkaiset virat;

opetusministeriön korkeakoulu- ja tiedeosaston osastopäällikön sopimuspalkkainen virka;

Tampereen yliopiston humanistisen tiedekunnan professorin (teatterityö) sopimuspalkkainen virka;

teatterikorkeakoulun rehtorin, apulaisrehtorin, koulutuskeskuksen johtajan ja näyttelijäntyönlaitoksen professorin sopimuspalkkaiset virat;

taideteollisen korkeakoulun rehtorin, koulutuskeskuksen johtajan, professorin ja apulaisprofessorin sopimuspalkkaiset virat;

rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen johtajan sopimuspalkkainen virka;

Suomen Akatemian sopimuspalkkainen tutkimusjohtajan virka;

maa- ja metsätalousministeriön sopimuspalkkainen lainsäädäntöneuvoksen virka;

ilmatieteen laitoksen sopimuspalkkainen tutkimusprofessorin virka;

kauppa- ja teollisuusministeriöön 14 päivänä tammikuuta 1983 annetulla asetuksella (75/83) perustettu sopimuspalkkainen neuvottelevan virkamiehen virka;

sosiaali- ja terveysministeriön lainsäädäntöneuvoksen ja ulkomaalaiskuraattorin sopimuspalkkaiset virat; ja

ympäristöministeriön sopimuspalkkainen lainsäädäntöneuvoksen virka.


Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 1986.

Hallituksen esitys 160/85
Valtiovarainvaliok. miet. 96/85
Suuren valiok. miet. 208/85

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.