1130/1985

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1985

Laki valtion eläkelain 9 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain 9 a §:ään, sellaisena kuin se on 31 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (91/85), uusi näin kuuluva 4 momentti:

9 a §

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty työttömyyseläkkeen edellytyksenä olevasta alaikärajasta, työttömyyseläkettä on oikeus saada myös sellaisella vuonna 1931 syntyneellä edunsaajalla, jolla 1 momentin mukaiset eläkkeen saamisen edellytykset täyttyvät viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1986.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Lakialoite 80/85
Sosiaalivaliok. miet. 29/85
Suuren valiok. miet. 224/85

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.