1129/1985

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1985

Laki kansaneläkelain 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain 20 § ää:n, sellaisena kuin se on 18 päivänä tammikuuta 1985 ja 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetuissa laeissa (53/85 ja 670/85), uusi näin kuuluva 3 momentti:

20 §

Sen estämättä, mitä 1 momentin 3 kohdassa on säädetty työttömyyseläkkeen edellytyksenä olevasta alaikärajasta, työttömyyseläkettä on oikeus saada myös sellaisella vuonna 1931 syntyneellä vakuutetulla, jolla 1 momentin 3 kohdan mukaiset eläkkeen saamisen edellytykset täyttyvät viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1986.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Lakialoite 80/85
Sosiaalivaliok. miet. 29/85
Suuren valiok. miet. 224/85

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.