1128/1985

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1985

Laki merimieseläkelain 15 e §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain 15 e § ää:n, sellaisena kuin se on 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (52/85), uusi näin kuuluva 11 momentti:

15 e §

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty työttömyyseläkkeen edellytyksenä olevasta alaikärajasta, työttömyyseläkettä on oikeus saada myös sellaisella vuonna 1931 syntyneellä työntekijällä, jolla 1 momentin mukaiset eläkkeen saamisen edellytykset täyttyvät viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1986.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Lakialoite 80/85
Sosiaalivaliok. miet. 29/85
Suuren valiok. miet. 224/85

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.