1110/1985

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1985

Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 70 §:ssä säädetyllä tavalla,

kumotaan edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain 4 §:n 3 momentti,

sellaisena kuin se on 23 päivänä huhtikuuta 1976 annetussa laissa (330/76), sekä

muutetaan 1 §:n 2 ja 3 momentti sekä 1 c §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 2 momentti 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa laissa (488/71) ja 3 momentti 7 päivänä heinäkuuta 1970 annetussa laissa (455/70) sekä 1 c §:n 2 momentti mainitussa 23 päivänä huhtikuuta 1976 annetussa laissa, näin kuuluviksi:

1 §

Edustajalle suoritetaan samalta ajalta kuin edustajanpalkkiota edustajantoimesta aiheutuvista ylimääräisistä kuluista korvausta, jonka suuruus on 30 prosenttia 1 momentin mukaisesta edustajanpalkkiosta ilman ikälisiä ja määrävuosikorotuksia. Edustajalle, joka on valittu muusta kuin Helsingin kaupungin tai Uudenmaan läänin vaalipiiristä, suoritetaan kulukorvaus 40 prosentin mukaan laskettuna. Jos edustajalla on muussa kuin Helsingin kaupungin tai Uudenmaan läänin vaalipiirissä olevan asunnon lisäksi edustajantoimen hoitamista varten omistus- tai vuokra-asunto Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa tai Vantaalla, suoritetaan kulukorvaus 50 prosentin mukaan laskettuna. Uudenmaan läänin vaalipiiristä valitun edustajan kulukorvaus lasketaan kuitenkin 40 prosentin mukaan, jos hänen asuntonsa on yleisiä maa- ja vesikulkuneuvoja käyttäen kauempana kuin 30 kilometrin matkan päässä Helsingin päärautatieasemalta.

Edustajalta, joka on kutsuttu valtioneuvoston jäseneksi, pidätetään puolet hänelle tämän lain mukaan tulevasta palkkiosta ja kulukorvauksesta. Edustajalta, joka on asevelvollisena astunut palvelukseen vakinaisessa väessä tai siviilipalvelukseen, pidätetään hänelle sanotun palveluksen ajalta tämän lain mukaan tuleva palkkio ja kulukorvaus.

1 c §

Kotimaan päivärahaa ei kuitenkaan suoriteta siltä ajalta, jolta edustaja on oikeutettu 1 §:n 2 momentin mukaiseen kulukorvaukseen, paitsi jos eduskunnan määräyksestä tehty matka välittömästi liittyy ulkomaanmatkaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Lakialoite 72/85
Valtiovarainvaliok. miet. 67/85
Suuren valiok. miet. 175/85

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.