1098/1985

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1985

Asetus kansaneläkeasetuksen 23 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen 23 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 3 päivänä joulukuuta 1982 annetussa asetuksessa (885/82), näin kuuluviksi:

23 §

Eläkelaitoksen on maksukuukautta seuraavan kuukauden aikana ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle valtion osuus maksukuukautena maksetuista lisäosista. Tilitykseen tehdään mahdolliset oikaisut siinä tilityksessä, joka oikaisun aiheuttavan asian käsittelyn päätyttyä ensiksi seuraa.

Valtion tulee suorittaa osuutensa maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden 15 päivään mennessä. Kunnan osuuden suorittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 8 päivänä joulukuuta 1978 annetussa asetuksessa työnantajan sosiaaliturvamaksusta (940/78) ja 1 päivänä joulukuuta 1978 annetussa veronkantoasetuksessa (903/78) on säädetty työnantajan sosiaaliturvamaksusta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Jos kunnalta perittävän vuoden 1985 marraskuun tai joulukuun lisäosuus on suurempi kuin vuoden 1986 tammikuun tai helmikuun suoritus, kunnan on tammikuun 15 päivään mennessä suoritettava erotus eläkelaitokselle.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.