942/1985

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1985

Laki verotuslain 45 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain 45 §:n 1 momentin 5 kohta, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (980/79), näin kuuluvaksi:

45 §

Verotusta varten tulee jäljempänä mainittavien viranomaisten, henkilöiden ja yhteisöjen toimittaa verohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti veroviranomaiselle tai jäljempänä mainitulle yhteisölle tammikuun kuluessa edelliseltä kalenterivuodelta ja 2 kohdan osalta verohallituksen määräämänä ajankohtana puolivuosittain seuraavat asiakirjat ja tiedot:


5) keskusmetsälautakunnan ja piirimetsälautakunnan maatilatalouden tuloverolain (543/67) 20 §:ssä tarkoitetut todistukset ja lausunnot;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1986 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 121/85
Valtiovarainvaliok. miet. 57/85
Suuren valiok. miet. 135/85

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.