903/1985

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1985

Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on 2 päivänä syyskuuta 1976 annetussa laissa (788/76), näin kuuluvaksi:

14 §

Kansanterveystyöhön kuuluvina velvollisuuksina 19 §:ssä mainitussa laissa tarkoitetun toteuttamissuunnitelman rajoissa kunnan tulee:


6) ylläpitää kunnan alueella sijaitsevien asetuksessa säädettävien muiden kuin 5 kohdassa tarkoitettujen oppilaitosten opiskelijoille näiden kotipaikasta riippumatta opiskelijaterveydenhuoltoa, johon luetaan oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta, opiskelijan terveydenhoito ja sairaanhoito sekä hammashuolto, kuitenkin siten, että yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoito sekä hammashuolto voidaan kunnan suostumuksella järjestää myös muutoin lääkintöhallituksen hyväksymällä tavalla.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Hallituksen esitys 83/85
Talousvaliok. miet. 11/85
Suuren valiok. miet. 109/85

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.