868/1985

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1985

Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (498/83) 2 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

2 §

Tätä lakia sovelletaan kunnallisiin, yksityisiin ja valtion ammatillisiin oppilaitoksiin, joita tarkoitetaan ammattioppilaitoksista annetussa laissa (184/58), teknillisistä oppilaitoksista annetussa laissa (153/39), kunnallisista ja yksityisistä kauppaoppilaitoksista annetussa laissa (234/70), merenkulkuoppilaitoksista annetussa laissa (397/75), maatalous-, kotitalous- ja kotiteollisuusoppilaitoksista annetussa laissa (62/62), valtion askartelunohjaajaopistosta annetussa laissa (245/65), metsäoppilaitoksista annetussa laissa (141/64), sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun vastaavanlaisen henkilöstön kouluttamisesta annetussa laissa (598/67) ja kodinhoitajien ja muun sosiaalihuoltoalan henkilöstön ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (270/66).Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Hallituksen esitys 143/85
Sivistysvaliok. miet. 13/85
Suuren valiok. miet. 111/85

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Kaarina Suonio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.