861/1985

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1985

Asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun väylämaksuasetuksen (1016/83) 2 §:n 4 momentti ja

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 2 momentti ja 9 §:n 2 momentti, näistä 1 §:n 1 momentti ja 2 §:n 2 momentti sellaisina kuin ne ovat 5 päivänä joulukuuta 1984 annetussa asetuksessa (832/84), näin kuuluviksi:

1 §

Kotimaanliikenteen väylämaksu suoritetaan vuosimaksuna kalenterivuosittain. Maksu lasketaan siten, että maksuyksikkö, 19 markkaa, kerrotaan aluksen nettovetoisuutta osoittavalla kokonaisluvulla, enintään kuitenkin luvulla 70 000. Alus, jonka nettovetoisuutta osoittava kokonaisluku on alle 1 000, maksaa kuitenkin vain puolet edellä mainitusta maksusta.


2 §

Ulkomaanliikenteen kertamaksun maksuyksiköt:

Jäämaksuluokka I A Super I A I B I C II III
maksuyksikkö mk 3,25 6,50 8,25 9,50 10,75 12,00

9 §

Jos aluksesta on suoritettu väylämaksua enemmän kuin 8 §:n mukaan on maksettava, maksuvapautustodistuksen antanut tullitoimipaikka palauttaa hakemuksesta liikaa kannetun maksun. Palautusta on haettava maksuvapautustodistuksen antaneelta tullitoimipaikalta vuoden kuluessa maksun suorittamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Lindblom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.