844/1985

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 1985

Asetus yleisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä muutetaan yleisistä teistä 30 päivänä joulukuuta 1957 annetun asetuksen (482/57) 24 § näin kuuluvaksi:

24 §

Kun rakennus- tai parannustyön alaisena ollut tie tai sen sellainen osa, joka tarkoituksenmukaisesti voidaan luovuttaa yleiseen liikenteeseen, on valmistunut, tie- ja vesirakennuspiirin on, toimitettuaan tarvittaessa tarkastuksen, määrättävä, mistä päivästä tie on luovutettava yleiseen liikenteeseen ja ilmoitettava tästä aiheutuvat muutokset yleisten teiden luetteloon. Jollei tien kunnossapito kuulu tie- ja vesirakennuspiirille, tämän on ilmoitettava luovuttamisesta sille, joka tienpitäjänä tulee huolehtimaan tien kunnossapidosta.

Milloin tienpitäjänä on ollut muu kuin tie- ja vesirakennuspiiri, on sen, jonka toimesta rakennustyö on tehty, ilmoitettava valmistumisesta tie- ja vesirakennuspiirille, jonka tulee ryhtyä 1 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Matti Luttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.