740/1985

Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1985

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 24 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (378/74) 5 §:n 1 ja 4 momentti, 7 §:n 3 momentti ja 8 §:n 3 momentti näin kuuluviksi:

5 §

Tässä laissa tarkoitettujen öljyvahinkojen torjunnan yleinen johto ja kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle. Vesihallituksen ja vesipiirien vesitoimistojen on valvottava ja ohjattava öljyvahinkojen torjunnan järjestämistä. Vesipiirin vesitoimiston on tarvittaessa osallistuttava öljyvahinkojen torjuntaan.


Kunnalla on oikeus saada öljysuojarahastosta korvaus vahvistetun öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman mukaisen kaluston hankkimisesta ja sen mukaisen torjuntavalmiuden ylläpidosta sekä torjuntahenkilöstön koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista siten kuin öljysuojarahastosta annetussa laissa (379/74) on säädetty.

7 §

Torjuntatoimenpiteisiin osallistuneilla on oikeus saada öljysuojarahastosta korvaus edellä 1 momentin mukaisesti suorittamistaan torjuntatoimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista siten kuin öljysuojarahastosta annetussa laissa on säädetty.

8 §

Annetusta torjunta-avusta sekä vahingosta, joka on aiheutunut 2 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä, asianomaisella on oikeus saada korvaus öljysuojarahastosta siten kuin öljysuojarahastosta annetussa laissa on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1985.

Hallituksen esitys 3/85
Laki- ja talousvaliok. miet. 5/85
Suuren valiok. miet. 69/85

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.