708/1985

Annettu Naantalissa 9 päivänä elokuuta 1985

Asetus tavara-arpajaisasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1969 annetun tavara-arpajaisasetuksen (824/69) 3 §:n 4 momentti, 7 §:n 4 momentti ja 9 §:n 1 momentti, näistä 3 §:n 4 momentti ja 7 §:n 4 momentti sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä marraskuuta 1981 annetussa asetuksessa (772/81), näin kuuluviksi:

3 §

Edellä 2 §:ssä tarkoitettu yhdistys tai muu yhteisö taikka säätiö saa toimeenpanna samassa tilaisuudessa ilman lupaa joko yhdet arpajaiset tai yhden niihin rinnastettavan pelin, jos arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 5 000 markkaa ja jos arpojen myynti ja voittojen jakaminen tapahtuu samassa tilaisuudessa. Jollei arvonta tapahdu samassa tilaisuudessa, voittojen määräytymisen on perustuttava 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen etukäteen toimittaman arvonnan yhteydessä sekoitettuihin, suljettuihin pelilipukkeisiin. Tällaisiin arpajaisiin ja peleihin ei muilta osin sovelleta 8 ja 9 §:n säännöksiä arvoista ja arvonnan toimittamisesta. Niiden järjestäminen ei kuitenkaan ole sallittua kauppaliikkeessä tai liiketoimistossa sen varsinaisena aukioloaikana toimeenpantavassa tilaisuudessa.

7 §

Lääninhallituksen on ilmoitettava myöntämästään luvasta arvonnan toimittamispaikan poliisille. Luvasta, joka on voimassa toisen läänin alueella, on annettava tieto asianomaiselle lääninhallitukselle.

9 §

Luvan nojalla toimeenpantavien tavara-arpajaisten arvonnassa on poliisipiirin päällikön tai hänen määräämänsä poliisin toimenhaltijan taikka julkisen notaarin oltava saapuvilla ja allekirjoitettava toimituspöytäkirja. Pöytäkirjassa on mainittava arvonnan toimittamistapa ja 10 §:ssä tarkoitetut sanomalehti-ilmoitukset sekä muut tarpeellisiksi katsottavat seikat. Pöytäkirjaan on liitettävä mainitun viranomaisen allekirjoittama arvontaluettelo.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1985.

Naantalissa 9 päivänä elokuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Kaisa Raatikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.