701/1985

Annettu Naantalissa 9 päivänä elokuuta 1985

Laki osakeyhtiölain 2 luvun 1 §:n ja 8 luvun 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyhtiölain (734/78) 2 luvun 1 §:n 2 momentti ja 8 luvun 4 §:n 1 momentti näin kuuluviksi:

2 luku

Osakeyhtiön perustaminen

1 §

Perustajan tulee olla Suomessa asuva Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansalainen. Perustajista enintään puolet saa kuitenkin asua muussa pohjoismaassa kuin Suomessa. Perustajana voi olla myös suomalainen yhteisö tai säätiö. Suomalainen avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voi kuitenkin olla perustajana vain, jos sen velvoitteista henkilökohtaisessa vastuussa olevat yhtiömiehet ovat Suomessa asuvia Suomen tai muun pohjoismaan kansalaisia. Kauppa- ja teollisuusministeriön luvalla muutkin kuin edellä mainitut voivat olla perustajina.


8 luku

Yhtiön johto

4 §

Vähintään puolet hallituksen jäsenistä ja toimitusjohtajan on oltava Suomessa asuvia Suomen tai muun pohjoismaan kansalaisia. Pohjoismaiden ulkopuolella asuvia taikka muun valtion kuin Suomen tai muun pohjoismaan kansalaisia voi hallituksen jäsenistä kuitenkin olla enintään kolmasosa. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi myöntää yhtiölle luvan poiketa tässä säädetyistä vaatimuksista.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1985.

Hallituksen esitys 12/85
Lakivaliok. miet. 4/85
Suuren valiok. miet. 75/85

Naantalissa 9 päivänä elokuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.