646/1985

Annettu Naantalissa 12 päivänä heinäkuuta 1985

Laki asevelvollisuuslain 34 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä syyskuuta 1950 annetun asevelvollisuuslain 34 §, sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä helmikuuta 1969 ja 14 päivänä tammikuuta 1972 annetuilla laeilla (133/69 ja 25/72), näin kuuluvaksi:

34 §

Asevelvollisen vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa sekä sellaisten asevelvollisten palvelusvelvollisuudesta, jotka uskonnolliseen tai eettiseen vakaumukseen perustuvien vakavien omantunnonsyiden vuoksi on vapautettu aseellisesta palveluksesta rauhan aikana samoin kuin eräistä vakinaisesta palveluksesta kieltäytyneistä asevelvollisista on säädetty erikseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Hallituksen esitys 7/85
Puolustusasiainvaliok. miet. 1/85
Suuren valiok. miet. 94/85

Naantalissa 12 päivänä heinäkuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Veikko Pihlajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.