599/1985

Annettu Naantalissa 12 päivänä heinäkuuta 1985

Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 17 päivänä syyskuuta 1982 annettuun sosiaalihuoltolakiin (710/82) uusi näin kuuluva 7 a §:

7 a §

Sosiaalilautakunnassa voi olla jaosto joko kutakin kunnan osa-aluetta tai niistä vain jotakin tai joitakin varten.

Kunnan osa-aluetta varten voi olla myös sosiaali- ja terveyslautakunnan yhteinen jaosto. Yhteisessä jaostossa tulee kuitenkin olla vähintään yksi jäsen kummastakin lautakunnasta. Jaostoon sovelletaan sosiaalihuollon osalta muutoin, mitä sosiaalilautakunnasta ja sen jaostosta on säädetty.

Johtosäännössä voidaan määrätä, että jaoston muina jäseninä kuin puheenjohtajana on valtuuston erikseen tehtävää varten valitsemia lautakunnan lisäjäseniä ja näiden varajäseniä. Lautakuntaa edustavaa yhtä jäsentä lukuun ottamatta jaoston jäseneksi ja varajäseneksi on vaalikelpoinen henkilö, jolla on kotipaikka jaoston toiminta-alueella.

Milloin sosiaalihuoltoon kuuluvista tehtävistä huolehtii kuntainliitto, voi jaosto olla joko kutakin jäsenkuntaa tai niistä vain jotakin tai joitakin varten. Jäsenkuntaa varten voi olla myös sosiaali- ja terveyslautakunnan yhteinen jaosto. Yhteisessä jaostossa tulee olla vähintään yksi jäsen kummastakin lautakunnasta. Vain yhdellä kummankin lautakunnan edustajalla voi olla kotipaikka asianomaisen jäsenkunnan ulkopuolella, mutta muutoin jaoston jäseneksi ja varajäseneksi on vaalikelpoinen henkilö, jolla on kotipaikka asianomaisessa jäsenkunnassa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1985.

Jaostoon, joka on asetettu ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä.

Hallituksen esitys 10/85
Talousvaliok. miet. 3/85
Suuren valiok. miet. 27/85

Naantalissa 12 päivänä heinäkuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.