594/1985

Annettu Naantalissa 12 päivänä heinäkuuta 1985

Laki kansaneläkelain 26 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain 26 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä helmikuuta, 30 päivänä joulukuuta 1982 ja 18 päivänä tammikuuta 1985 annetuilla laeilla (103, 1083/82 ja 53/85), uusi näin kuuluva 5 momentti:

26 §

Lisäosaa määrättäessä voidaan kokonaan tai osittain ottaa huomioon myös 1 momentissa tarkoitettuja etuuksia vastaava vieraasta valtiosta maksettava jatkuva etuus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1985

Hallituksen esitys 35/85
Sosiaalivaliok. miet. 10/85
Suuren valiok. miet. 65/85

Naantalissa 12 päivänä heinäkuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.