573/1985

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1985

Laki kansanterveyslain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) 15 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä syyskuuta 1978 annetulla lailla (744/78), uusi näin kuuluva 5 momentti:

15 §

Sen lisäksi mitä 1 momentissa on säädetty, voidaan tuberkuloosilain 5 a §:ssä tarkoitetussa tapauksessa tuberkuloosin vastustamistyö ja mielisairaslain 3 a §:ssä tarkoitetussa tapauksessa mielisairashoito järjestää terveyskeskuksen toimintana, jos valtioneuvosto on antanut erikseen mainituissa laeissa tarkoitetun luvan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Hallituksen esitys 56/85
Talousvaliok. miet. 8/85
Suuren valiok. miet. 63/85

Naantalissa 12 päivänä heinäkuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.