548/1985

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1985

Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 32 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain 32 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (616/82), näin kuuluvaksi:

32 a §

Verohallitus voi hakemuksesta erityisen painavien syiden vaatiessa valtiovarainministeriön määräämin ehdoin hakemuksesta myöntää lykkäystä tässä laissa tarkoitetun lisäveron suorittamiselle. Valtiovarainministeriö voi ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1985.

Hallituksen esitys 67/85
Valtiovarainvaliok. miet. 27/85
Suuren valiok. miet. 67/85

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.