541/1985

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1985

Laki verotuslain 125 ja 126 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain 125 §:n 5 momentti ja 126 a §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 125 §:n 5 momentti 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (608/82) ja 126 a §:n 3 momentti 31 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (334/83), näin kuuluviksi:

125 §

Veronkantoviranomainen voi 1 momentissa mainituin edellytyksin hakemuksesta myöntää veron suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi erityisistä syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Veronkantoviranomainen ja verohallitus myöntävät lykkäyksen valtiovarainministeriön määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö voi niin ikään ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.


126 a §

Veronkantoviranomainen voi 1 momentissa mainituin edellytyksin hakemuksesta myöntää veron suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi erityisistä syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Veronkantoviranomainen ja verohallitus myöntävät lykkäyksen valtiovarainministeriön määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö voi niin ikään ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1985

Hallituksen esitys 67/85
Valtiovarainvaliok. miet. 27/85
Suuren valiok. miet. 67/85

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.