395/1985

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1985

Asetus maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan maksuttomasta oikeudenkäynnistä 4 päivänä toukokuuta 1973 annetun asetuksen (376/73) 8 §:n 1 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 9 a § seuraavasti:

8 §

Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 22 §:ssä tarkoitettua korvausta on haettava oikeusministeriöltä kalenterivuoden neljänneksen aikana saamatta jääneistä lunastuksista, toimituspalkkioista, maksuista ja kustannusten korvauksista viimeistään vuosineljännestä lähinnä seuraavan kuukauden kuluessa. Hakemuksena käytetään 6 §:n 1 momentissa mainitun luettelon toista kappaletta.


9 a §

Oikeusministeriö suorittaa tuomioistuimen päätöksen nojalla avustajalle tulevan palkkion ja korvauksen. Korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, hovioikeuden, vesiylioikeuden ja vankilaoikeuden päätöksen nojalla avustajalle tulevan palkkion ja korvauksen suorittaa kuitenkin asianomainen tuomioistuin.

Selvityksenä suorittamistaan toimista ja kuluistaan avustajan on annettava tuomioistuimelle kahtena kappaleena lasku, josta tulee ilmetä vaatimuksen lisäksi avustettavan ja avustajan nimi sekä avustajan henkilötunnus, osoite, verotuskunta, pankkiyhteys sekä mahdollisen ennakkoverolipun numero.

Jos avustaja pyytää, että palkkio ja kulukorvaus suoritetaan hänen työnantajanaan toimivan asianajotoimiston tai muun elinkeinonharjoittajan tilille, on laskusta ilmettävä 2 momentissa mainittujen avustajaa koskevien verotus- ja tilitietojen asemasta elinkeinonharjoittajan nimi, osoite ja pankkiyhteys.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1985.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.