394/1985

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1985

Asetus valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista 15 päivänä joulukuuta 1972 annetun asetuksen (813/72) 17 §, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1977 annetussa asetuksessa (1038/77), sekä

muutetaan 10 ja 18 § näin kuuluviksi:

10 §

Korvauksen saajalle maksu suoritetaan korvausta koskevan päätöksen julistamisen jälkeen postisiirron välityksellä. Tuomioistuimessa läsnäolevalle maksu voidaan tuomioistuimen harkinnan mukaan suorittaa myös heti oikeuspaikalla. Jos poissaollut korvauksen saaja ei ole ilmoittanut tuomioistuimelle tiliä, jolle maksu voitaisiin toimittaa, on hänen pyydettävä korvauksen maksamista tuomioistuimen kansliasta.

Milloin muutoksenhakutuomioistuimessa korvauksen määrää korotetaan, noudatetaan maksun suorittamisessa 1 momentin säännöksiä. Jos korvausta alennetaan, merkitään takaisin perittävä määrä sakkoluetteloon tai päätösilmoitukseen ja annetaan korvausvelvolliselle samalla tilillepanokortti maksamista varten.

18 §

Tuomioistuimen takaisin perittäväksi määräämä ennakko merkitään sakkoluetteloon tai päätösilmoitukseen ja annetaan korvausvelvolliselle samalla tilillepanokortti maksamista varten.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1985.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.