385/1985

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1985

Laki osuuskuntalain 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain 18 §:n 1-3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (861/80), sekä

lisätään mainittuun 18 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

18 §

Säästökassatoimintaa tarkastaa osuuskuntien keskusliike. Mikäli osuuskunnalla ei ole keskusliikettä, säästökassatoimintaa tarkastaa Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka valtiovarainministeriö on osuuskunnan esityksestä hyväksynyt. Tarkastusta ohjaa ja valvoo valtiovarainministeriö.

Valtiovarainministeriön asettamilla tarkastajilla on oikeus myös suorittaa säästökassantarkastuksia.

Keskusliike, tilintarkastusyhteisö ja säästökassatoimintaa harjoittava osuuskunta ovat velvollisia esittämään valtiovarainministeriölle asiakirjat sekä antamaan sille tietoja ja selvityksiä, jotka ovat tarpeen säästökassojen tarkastusta ja valvontaa varten.

Keskusliikkeen ja tarkastajaksi valitun yhteisön on ilmoitettava valtiovarainministeriölle, kenellä on päävastuu tarkastuksen suorittamisesta. Tämän henkilön tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Hallituksen esitys 257/84
Lakivaliok. miet. 1/85
Suuren valiok. miet. 17/85

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.