331/1985

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1985

Laki maatalousyrittäjien eläkelain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain 12 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 14 päivänä toukokuuta 1976 annetussa laissa (391/76), näin kuuluvaksi:

12 §

Vakuutusmaksu on perittävä maksuvelvolliselta viiden vuoden kuluessa maksuunpanovuotta seuranneen kalenterivuoden alusta uhalla että oikeus maksun saamiseen on menetetty. Eläkkeestä voidaan vähentää sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään eläkkeensaajan maksamatta jääneet tämän lain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81) mukaiset vakuutusmaksut.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1985.

Hallituksen esitys 91/84
Sosiaalivaliok. miet. 4/85
Suuren valiok. miet. 15/85

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.