329/1985

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1985

Laki tapaturmavakuutuslain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (1027/81), näin kuuluvaksi:

2 §

Tämä laki ei koske työtä, jonka perusteella oikeus korvaukseen määräytyy maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81) mukaan, ellei sanotussa laissa toisin säädetä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1985

Hallituksen esitys 91/84
Sosiaalivaliok. miet. 4/85
Suuren valiok. miet. 15/85

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.