181/1985

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1985

Asetus korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta 30 päivänä syyskuuta 1977 annetun asetuksen (702/77) 6 §:n 4 kohta ja 13 §,

muutetaan 10 §:n 1 momentti, 15 §, 25 §:n 2 momentin 7 kohta ja 34 §:n 2 momentti sekä

lisätään 20 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

10 §

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on presidentin, hallintoneuvoksen, kansliapäällikön, esittelijäneuvoksen, vanhemman ja nuoremman hallintosihteerin, kirjaajan, lähettäjän ja osastosihteerin virkoja sekä vanhemman vahtimestarin, konekirjoittajan ja vahtimestarin toimia.


15 §

Tasavallan presidentti nimittää vakinaisen esittelijän korkeimman hallinto-oikeuden esityksestä viran oltua, kansliapäällikön virkaa lukuunottamatta, haettavana korkeimmalta hallinto-oikeudelta 30 päivän ajan.

20 §

Presidentti määrää kansliapäällikön tehtävien hoitamisesta tämän ollessa estynyt.

25 §

Kansliapäällikön tehtävänä on:


7) esitellä lainkäyttöasioita presidentin määräyksestä ja suorittaa muut hänelle säädetyt tai määrätyt tehtävät.

34 §

Esittelijällä tarkoitetaan vakinaista esittelijää ja henkilöä, jolle korkein hallinto-oikeus on antanut esittelymääräyksen. Vakinaisia esittelijöitä ovat kansliapäällikkö, esittelijäneuvokset sekä vanhemmat ja nuoremmat hallintosihteerit.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1985.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin kansliapäällikön viran täyttämiseksi.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.