109/1985

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1985

Asetus yrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 7 päivänä marraskuuta 1969 annetun yrittäjien eläkeasetuksen 15 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa asetuksessa (517/71),

muutetaan 8 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään 12 a §:ään, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa asetuksessa (942/72), uusi 2 momentti seuraavasti:

8 §

Eläkehakemus on tehtävä vahvistetulla lomakkeella. Sama koskee työttömyyseläkettä varten tarvittavaa työvoimaviranomaisen sekä työttömyyskassan tai kansaneläkelaitoksen todistusta.


12 a §

Työttömyyseläkkeen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle:

1) oleskelustaan ulkomailla tai muusta vastaavasta syystä, jonka johdosta hän ei voi ottaa vastaan työtä;

2) ryhtymisestään ansiotyöhön, josta saatava ansiotulo on vähintään työntekijäin eläkelain 4 c §:n 4 momentin 2 kohdassa mainitun markkamäärän suuruinen; sekä

3) kieltäytymisestään vastaanottamasta työvoimaviranomaisen hänelle osoittamaa työntekijäin eläkelain 4 c §:n 1 momentissa tarkoitettua vähintään kuukauden jatkuvaa työtä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1985.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1985

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Kalevi Sorsa

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.