54/1985

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1985

Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain 15 b §:n 3 momentin 3, 8 ja 9 kohta, sellaisina kuin ne ovat 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (105/82), ja

lisätään 15 b §:n 3 momenttiin uusi 10 kohta seuraavasti:

15 b §

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta:


3) toimeentulotukea;


8) tapaturmavakuutuslain (608/48) mukaista haittarahaa;

9) työ- ja ansiokyvyn palauttamiseksi tai parantamiseksi tahi työllisyyskoulutuksesta annetun lain (31/76) perusteella koulutuksen ajalta maksettavaa etuutta; eikä

10) lasten, vanhusten ja vammaisten kotihoidon tukea.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1985, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1985 lukien.

Hallituksen esitys 249/84
Sosiaalivaliok. miet. 25/84
Suuren valiok. miet. 216/84

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.